Campanya CREU o CARA

Campanya centrada a internet amb la distribució de missatges visuals que contraposen dues perspectives: la de una Catalunya integrada a l’Estat Espanyol com a comunitat autònoma, o una Catalunya independent.
A més de donar forma gràfica a aquests missatges distribuits a través de xarxes socials i d’un web, se’ns demana crear una marca de la campanya. Volíem un símbol que reflectís el concepte de la doble lectura de les coses, que representés la possibilitat de prendre dues òptiques oposades d’una mateixa cosa. Tradicionalment associem la cara a allò POSITIU i la creu a allò NEGATIU, i volíem reflectir els dos conceptes en un sol grafisme. El símbol proposat és una cara, és una creu, fa la funció de lletra “o” entremig de “cara” i “creu”, i també pot ser un símbol de suma, de divisió i de multiplicació.

Data: Jul 2015

Rol: Logo i creativitat gràfica

Client: Fundació CatDem