AVÍS LEGAL

IDENTIFICACIÓ I TITULARITAT

Titular de www.baula.cat
Baula Comunicació, SL (en endavant “Baula Comunicació”)
NIF: B67199513
Domicili: C. Bisbe Font Andreu, 23, 5è 2a, Vic (08500)
Contacte: info@baula.cat

CONDICIONS D`ÚS

L’ús del present lloc web li atorga la condició d’usuari, aixó implica l’acceptació de les clàusules i condicions d’ús del mateix. Si per algun motiu no estigués conforme amb les mateixes, abstingui’s d’usar aquest lloc web.

PRIVACITAT I COOKIES

En relació a l’ús que fem de les seves dades personals així com les cookies amb què treballa aquest lloc web el convidem a visitar la nostra:
Política de Privacitat
Política de Cookies

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Baula Comunicació es reserva el dret a aplicar els canvis de contingut que cregui convenient a aquesta pàgina web, sense avisar prèviament als usuaris, a fi i efecte de mantenir actualitzada i correcte la informació que conté, afegint, modificant, corregint o eliminant tant continguts com el seu aspecte.

No ens fem responsables de l’ús que terceres persones puguin fer d’aquesta pàgina o del seu contingut, així com tampoc dels danys que aquest ús pugui produir.

Baula Comunicació no es fa responsable de la legalitat del contingut de les pàgines web de tercers a les que dirigeixin els enllaços que conté o pugui contenir www.baula.cat.

DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts inclosos a la web son titularitat d’Ignasi Pla Vilà (administrador únic de Baula Comunicació, SL), autor de cada una de les creacions que hi apareixen. Així, l’autor se’n reserva tots els drets, és a dir, els drets  morals i econòmics de tot el contingut; en especial el dret d’explotació, reproducció, distribució, comunicació i transformació del mateix. La transgressió dels drets d’autoria esmentats es considerarà il·legal i podria comportar l’exercici de l’acció de reclamació corresponent.

“Baula Comunicació” és una marca registrada a l’Oficina Espanyola de Marques i Patents. L’ús de la mateixa està restringit al seu titular (Ignasi Pla Vilà, administrador únic de Baula Comunicació, SL) pel que qualsevol ús fet per tercers, no autoritzat de manera expressa per aquest, es considerarà il·legal i podria comportar l’exercici de l’acció de reclamació corresponent.

NORMATIVA APLICABLE

La normativa aplicable per a interpretar i/o aplicar les clàusules del present Avís Legal serà l’ordenament jurídic català i, en el seu defecte, l’ordenament jurídic espanyol.

JURISDICCIÓ COMPETENT

En cas de conflicte, les parts pacten que serà competent el Jutjat de Primera Instància del domicili del demandat, de conformitat al què estableix la LEC, sempre que no hi hagi una excepció normativa que prevalgui.

CONTACTE

En cas de dubte en relació amb les clàusules de l’Avís Legal, pot contactar via email amb info@baula.cat