Guants d’un sol ús Rubberex

Col·lecció de guants d’un sol ús amb moltes variables per comunicar: el color del gua, la talla, el material del que està fet, les característiques especials a destacar…
Proposta molt colorista, distingint per damunt de tot el material del que estan fets els guants: vinil, nitril o làtex, cada un amb el seu color.
El principal repte ha estat donar-li una lògica visual a la col·lecció que permetés identificar ràpidament quin és el teu producte a partir d’una o dues pautes visuals.

Data: Nov 2015

Rol: Creativitat i grafisme