El packaging és la principal via d’expressió de la marca al mercat de béns de consum. No es tracta només de “decorar” un envàs, sinó de decidir l’envàs, els materials, els acabats… i el grafisme. És una solució que, a la força, ha de contemplar tota la cadena de valor, des de la producció fins al consum del producte: costos, logística, manipulació, protecció, exposició…
Si el veiem com un cost més i no afegeix valor al producte, no ens n’haurem sortit.