Llibre Guinex

Calia comunicar una cosa ben senzilla: Spontex presentava el fregall d´inox de sempre, el doble de gros. La idea és simple, i els beneficis d´eficàcia i comoditat per al consumidor són clars, però havíem de trobar la manera de presentar la novetat d´una manera ben notòria.
La nostra proposta va ser fer un welcome pack que simulés una versió particular del famós llibre Guinness dels Rècords, amb una tria de rècords reals de mida: l´home més gran, el diamant més gran, la bola de plata més gran… i al final de tot, l’inox més gran (una mostra física).

Data: Nov 2007

Rol: Creativitat, copy i grafisme

Client: Spontex Ibérica