La presentació d’un producte planteja principalment dos reptes: el primer, EXPLICAR el producte, i el segon FER ARRIBAR el missatge a qui toqui. Explicar el producte vol dir, no només saber-ne fer una descripció acurada (certa, honesta i clara), sinó diferenciar-lo i situar-lo a una posició d’avantatge competitiva. Fer arribar el missatge requereix d’enginy, oportunitat i rellevància.
El primer que has de fer és deixar de fer el que fas perquè “sempre ho hem fet així”.