Ramon Llull i la veritat medieval

El BREVICVLVM és una obra del segle XIV colosal. Es tracta d’unes de les dues principals obres que expliquen la vida de Ramon Llull, escrita i il·lustrada per Thomas Le Myésier, un deixeble seu.
Us recomano saber-ne més coses, no pel seu contingut religiós precisament, sinó per la forma, per les estratègies que hi ha incloses per atraure l’atenció, emocionar i fer entendre. Trobareu els orígens del còmic en aquestes historietes il·lustrades medievals.
En el BREVICULUM hi ha 12 historietes (els estudiosos ja en diuen ben bé així) amb diferents escenes de la vida de Ramon Llull. En una d’aquestes escenes es pot veure Aristòtil, Averrois i Ramon Llull amb els seus exèrcits carregant contra la Torre de la Falsedat ocupada pels dimonis de la malícia, la negligència, la feblesa, la ignorància, la confusió, la frustració, l’error, el distorsionament… És una al·legoria que ens mostra com el bé (representat per filòsofs i religiosos) carrega contra la FALSEDAT per rescatar la VERITAT, presa a la torre. És més: el cavall en el que cavalca Aristòtil es diu de nom “raó” o “raonament” (depèn de la traducció del llatí).
Òbviament fa bastant iuiu que algú estigui tant convençut de tenir la veritat absoluta, és de fanàtic, hauria de ser una cosa molt medieval, però a la vista de com va el món, em sembla que encara hi ha molt d’això, per desgràcia. Tot sovint s’invoca en nazisme com a comparativa recurrent de les actituds d’alguns, però jo diria que encara no hem superat l’època medieval 🙁
Gaudiu d’aquesta magnífica obra i descobrir Ramon Llull en l’any del setè centenari de la seva mort.