Estands Rubberex a fires

Darrerament el fabricant de guants Rubberex ha estat a tres fires a Madrid, Barcelona i Amsterdam. Hem dissenyat un espai simple, net en el que destaquen la corporativa i el producte. El sistema ens ha permès adaptar el missatge (segons l’orientació de la fira) i als diferents estands en els que ens hem ubicat.
A la foto, l’estand instal·lat a Alimentària’16.