Una marca per la dignitat

Una iniciativa particular promou la creació de la BOTIFARRADA PER LA DIGNITAT en ple context de vulneració de drets de persones i institucions a Catalunya. Cal crear una imatge gràfica atractiva per promoure i identificar la iniciativa, que té la vocació de poder-se replicar a qualsevol indret del territori.
Hem buscat un grafisme proper al de les etiquetes de productes alimentaris “amb solera”. Ha de ser un producte que tingui l’atractiu de la proximitat, de la tradició i, per què no, de la qualitat.
A nivell conceptual, incorporem un símbol d’igualtat fet amb dues botifarres: hi ha molts conceptes que deriven de la idea de “dignitat” (llibertat, respecte, justícia, amor), però en la seva essència, a la base, hi ha la idea que tots som iguals com a éssers humans perquè tots partim de la premisa de ser mereixedors d’honor i respecte. La reivindicació de ser tractat igual, amb justícia, sense greuges, és la que (al meu entendre) hi ha en els fonaments de la iniciativa.
botifarradaperladignitat.cat