Estands Rubberex a fires

Darrerament el fabricant de guants Rubberex ha estat a tres fires a Madrid, Barcelona i Amsterdam. Hem dissenyat un espai simple, net en el que destaquen la corporativa i el producte. El sistema ens ha permès adaptar el missatge (segons l’orientació de la fira) i als diferents estands en els que ens hem ubicat.
A la foto, l’estand instal·lat a Alimentària’16.

Inauguració nou Garbí

El passat 15 d’abril es va inaugurar el nou Garbí, amb una aposta novedosa tant pel que fa a l’espai com a la proposta gastronòmica.
Hem creat la nova marca i elements gràfics, a més de coordinar la campanya de comunicació. Estem molt contents perquè estava com un ou!
No deixeu de passar-hi a descobrir-lo!