ClickaCasa

Marca, aplicacions i creativitat publicitària per al nou servei de lliurament de menjar a domicili d’Osona, ClickaCasa.
Dues “C” capicuades formen un símbol d’infinit que vol destacar dos conceptes claus que es volen atribuir a la marca: la fluïdesa (en tot moment el client està informat de com avança per tal de minimitzar l’efecte espera) i la fidelització (volem clients que repeteixin).
Símbol simple, amb potencial i un alt grau de reconeixement i notorietat.

Rol: Creativitat i grafisme

Client: Twoclicksit

Els nostres 'raiders' són els "CLICKERS"
Personalització d'elements de vestuari
Promos per a xarxes socials
Anunci de premsa