El branding no és “fer logos”. Millor dit: també és fer logos, però no només. Tota entitat (negoci, iniciativa, personatge, organització, etc.) que vulgui tenir una projecció pública, es planteja tenir una imatge de marca, una IDENTITAT. Quentin Tarantino és una marca (sense logo, però molt reconeguda), i la papereria de sota casa teva també (amb logo, però poc reconeguda).
“Fer marca” (que podria ser una traducció de branding) és un procés continu que pot necessitar diferents intervencions: crear la marca, desenvolupar-la, mantenir-la, actualitzar-la, recuperar-la (sí, molts han perdut la seva marca!)… nosaltres t’hi ajudem.
Si creus en la teva imatge de marca, cuida-la.