Marques vol.1

Recull de marques diverses. Les presentem totes amb un to de gris, totes igual, sense els seus colors corporatius propis. És una manera de destacar-ne la forma, l’essència gràfica.

Rol: Creativitat i grafisme

Client: Diversos

Empresa dedicada a la comercialització de productes per a odontologia
Tecnologia basada en la composició de fluïds
Tecnologia basada en la formulació química en pastilles sòlides
Assessorament i formació en comunicació creativa
Talladora professional de pernil i comercialització de productes 'delicatessen'
Assessors comptables i fiscals
Iniciativa d'activisme polític
Fabricant de fils tècnics, especialitzat en el sector sanitari
Comercialització i distribució de productes per a flequers i pastissers artesans
Iniciativa anual que reuneix anualment als aficionats a la sardana d'Osona