Marca Premis ADNemprèn

Davant d’un nom com el de ADNemprèn resulta inevitable caure en l’elocubració creativa al voltant d’un cadena d’ADN. Però hi ha dues coses que ens desaconsellen aquest enfoc: 1) la cadena d’ADN és una imatge massa “de ciència”, i 2) si bé és cert que existeix una transmissió de components genètics que poden determinar certs aspectes de les capacitats d’una persona, en el cas de l’emprenedoria es considera que els aspectes ambientals són molt més determinants.
Per això el que hem volgut expressar és l’ACTITUT EMPRENEDORA, que és el que volen reconèixer aquests premis.
La proposta és un doble marc, resultat de sobreposar dos marcs de referència que són els que ha de tenir un emprenedor: el de l’experiència (quadrat) i el de l’atreviment (perspectiva).
Igualment, el color també és un degradat, una hibridació de conceptes com podrien ser la racionalitat i la creativitat.
Premsa:
Nació digital
El 9 Nou

Rol: Creativitat i grafime

Client: Consorci Vall del Ges Bisaura