Supplaid

L’objectiu és deixar clara l’orientació professional de la marca que proveeix a professionals de la instal·lació amb assessorament i formació professional. Així, tant el nom com la marca havien d’integrar dos conceptes: PROVEÏMENT i ASSITÈNCIA.
Optem per l’anglès per donar-li a la marca una projecció més internacional, sense oblidar que ha de ser llegible i pronunciable.
Finalment, optem pel blanc i negre (sobretot el negre) per potenciar encara més el seu caràcter expert i seriós.
La flota de vehicles i la retolació exterior de les naus de Supplaid són la punta de llança de la seva comunicació corporativa.
Aplicacions diverses.

Data: Jul 2014

Rol: Naming, branding, comunicació

Client: Supplaid subministrament assistit