El naming és posar nom a una empresa, posar nom a un projecte, posar nom a un producte, o posar nom a una innovació, i hauria de ser un procés seriós.
La diferència entre una idea i una ocurrència és que l’ocurrència és fruit de l’intuïció i l’idea és fruit de la reflexió. No es pot prescindir ni de la intuïció ni de la reflexió, però està clar que hi ha moments en els que un projecte ha de prendre decisions estratègiques, de futur, com la cerca d’un nom. En alguns casos es resol amb una ocurrència, en d’altres amb algun acrònim impronunciable, però és recomanable dedicar el temps que mereix una decisió tant transcendental.
Picasso deia que la inspiració t’havia de trobar treballant.