Una memòria corporativa, un catàleg de producte, un newsletter, un manual, etc. Encara que vivim en plena era de la immediatesa i de la superficialitat, certes coses segueixen requerint una pausa i un aprofundiment. Explicar-se bé, amb el detall necessari, sense deixar de banda els beneficis de la síntesi i de l’impacte visual, és una necessitat perfectament vigent.
En format físic o digital, t’ajudem a comunicar amb detall.